БЛОГ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ

/Files/images/Фото-0021а.jpg

Голова методичного об'єднання керівників гуртків Підвисоцького БДЮТ -Дудник Світлана Петрівна. Освіта- вища, УДПУ,педагогічний стаж - 14 років, на посаді заступника директора з навчально-методичної роботи - 5 рокiв.


Проблема, над якою працює: "Підвищення професійної майстерності та стимулювання ініціативи й творчості педагогів закладу"

/Files/images/ф-то 207.jpg

Провідним мотивом Державної національної програми "Освіта.Україна ХХІ ст" є ідея випереджуючого розвитку освітньої системи, яка передбачає створення атмосфери педагогічного партнерства, якнайсприятливіших умов для творчого самовираження і самореалізації педагогів.

Головним завданням методичної служби є постійне підвищення якості навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу педагогів. Розв'язанню цього завдання сприяє модель методичної роботи закладу, робота методичного об'єднання, система покращення фахових знань, післядипломна перепідготовка педагогічних працівників та самоосвіта. Протягом року методоб'єднання керівників гуртків працювало згідно плану роботи та проблемного питання у різних формах: лекції, бесіди, круглі столи, дискусії, семінари-практикуми, обмін досвідом.


Система науково-методичного забезпечення, підвищення кваліфікації педагогів, створення творчого педагогічного колективу передбачає залучення педагогів до інноваційної діяльності. Ми розглядаємо інноваційні технології методичної роботи з педкадрами як стимулюючий процес, що характеризується прагненням педагога репрезентувати власне розуміння мети навчання та виховання. Самих теоретичних знань не достатньо. Необхідно, щоб кожний педагог оволодів уміннями та навичками, наприклад, тренінговими методиками, умів застосовувати їх у своїй практичній діяльності. Серед нетрадиційних форм проведення занять особливе місце займають інтегровані заняття та виховні заходи, які стимулюють різноманітні форми творчої співпраці гуртківців.


Кiлькiсть переглядiв: 202