Гурток "Початкове моделювання"

Керівник гуртка - Гончар Сергій Анатолійович

Мета гуртка:

Початкове технічне моделювання - це перші кроки дитини до пізнання і розуміння світу техніки, спроби її власної творчої діяльності, процес опанування певної системи початкових технічних і технологічних знань, вмінь і навичок.

Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі до початкового технічного моделювання.

Основні завдання полягають у формуванні в учнів таких компетентностей:

- пізнавальної: засвоєння початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять, ознайомлення зі світом техніки, найпростішими технологічними процесами, елементарною електротехнікою, графічною грамотністю, технічним моделюванням, конструюванням і дизайном;

- практичної: формування графічної грамотності, вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виготовлення іграшок, моделей машин і механізмів, вміння застосовувати отримані знання на практиці;

- творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності; розвиток конструкторських здібностей, просторового й логічного мислення, уяви, фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдання; формування стійкого інтересу до технічної творчості, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;

- соціальної: виховання поваги до праці та людей праці, дбайливого ставлення до навколишнього середовища, культури праці, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), доброзичливості й товариськості, уміння працювати в колективі.

Програма гуртка спрямована па формування в учнів системного мислення, вміння бачити зв'язок технічної творчості з предметами шкільного курсу. Програма включає елементарні відомості з математики, природознавства, фізики, розкриваються питання історії, мистецтва та суспільствознавства.

Важлива роль надається графічній підготовці, формуванню мовної культури учнів, засвоєнню технічної термінології, проведенню дослідів і вирішенню творчих завдань.

/Files/images/DSC00380.JPG/Files/images/IMG_1248.JPG/Files/images/IMG_1236.JPG/Files/images/IMG_1251.JPG/Files/images/IMG_1254.JPG/Files/images/IMG_1216.JPG/Files/images/IMG_1219.JPG /Files/images/IMG_1239.JPG/Files/images/IMG_1226.JPG

/Files/images/psiholog_razdelitel_2.gif

/Files/images/IMG_8627.JPG/Files/images/IMG_8659.JPG/Files/images/SAM_2788.JPG/Files/images/SAM_2802.JPG

/Files/images/psiholog_razdelitel_2.gif

Кiлькiсть переглядiв: 111